Diensten

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende hieronder genoemde onderdelen:

Consultancy

Consultancy met betrekking tot afvalgerelateerde vraagstukken. Toetsing van uw bestaande oplossingen, optimalisatievoorstellen. Logistieke optimalisatie, ADR vraagstukken en zo meer.

Afvalbemiddeling of begeleiding

Afvalbemiddeling en of begeleiding met of zonder logistiek voor uw vloeibare afvalstromen zoals waters, slibben, oliën. Vaste afvalstoffen en verpakte afvalstoffen. Wij pakken het voor u op.

Trading

Simpele maar effectieve oplossingen leveren voor selectieve afvalstromen met sterk fluctuerende kosten en of opbrengsten.

Beheer

Een totaaloplossing voor het beheer van uw afvalstromen inclusief alle logistiek en administratie. Toetsing van de juiste routes op doelmatigheid, wetgeving, verduurzaming kostenbeheersing. Actualisatie van uw afvalpakket aan de ontwikkelende markt en vooral ook een continu streven naar het reduceren van afvalvolumes en of verbeteren van de kwaliteit.

Kennis van processen
en wetgeving in één

CIWS beschikt over een brede kennis van processen en dienstverlening in de afvalverwerking en bewerkingsindustrie/sector. Aanverwante expertises zijn bijvoorbeeld logistiek, cleaning, ADR, milieuwet- en regelgeving. Door jarenlange ervaring, samenwerking met en dienstverlening aan klanten, partners en bedrijfsinterne stakeholders zoals operations, compliance, laboratorium finance en directie kan Leerink met CIWS alle soorten milieu- en afvalverwerkingsvraagstukken aan en uitvoeren.

Zijn ervaring als (eind)verantwoordelijke bij ATM zorgt voor extra board-expertise, buy in competenties en stakeholder management waardoor een klant maximaal kan profiteren van alle voordelen die daarmee samenhangen. Leerink creëert draagvlak voor alle projecten die daar baat bij hebben.

Leerink is een teamplayer pur sang die de verbinding zoekt met interne en externe partners en kennispartners. Zijn brede generalistische oriëntatie, kennis en ervaring zorgt voor het behalen van alle doelstellingen van de klant. Het resultaat telt.

Andere kwalificaties die Rick en CIWS kenmerken zijn bijvoorbeeld: oplossingsgericht, realistisch, benaderbaar, bereikbaar, open, ervaren, drive en ambitie. Kwaliteit is bij alles het belangrijkste, waarbij hij de opdracht en de klant ook nooit uit het oog verliest.

“Ik heb als CIWS zeker niet alle kennis in pacht maar ben een teamplayer met het juiste netwerk om een breed spectrum aan dienstverlening te kunnen leveren door het verbinden van partijen en de juiste nuance leggen waar
deze hoort.”

Gevaarlijk chemisch afval

Gevaarlijk chemisch afval blijft altijd tot de meest belastende afvalstoffencategorie behoren voor mens, dier en milieu. Meer nog dan voor niet gevaarlijk afval is hier expertise benodigd. De verwerking hiervan luistert extreem nauw.

CIWS is gespecialiseerd in het verwerken en verwijderen van regelmatig terugkerende of incidentele, eenmalige – gevaarlijke – chemische afvalprojecten. Wij opereren vanzelfsprekend conform de strenge overheidsregulering en zetten daarvoor onze hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologie en netwerk in.

Tevens voorzien wij onze klanten van de benodigde wettelijke procesdocumentatie. We hebben voor iedere aanvraag een aangepaste en scherpe kostencalculatie.

Bel ons voor meer informatie

24/7 bereikbaar en inzetbaar.